Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Agencija za upravljanje stambenim zgradama Novostan, Beograd - Site Map

The Agencija za upravljanje stambenim zgradama Novostan, Beograd Web site at a glance

Home

Profesionalni upravnik Novostan Beograd

Od osnivanja, septembra 2017. god, Agencija Novostan prvenstveno se odnosi zaštitnički prema Stambenoj zajednici. Pažnjom dobrog domaćina i okom stručnjaka transparentno, u svim poslovima u


Kontakt

Kontakt

Lipovački put 6 deo 15; Batutova 2111000 Beograd Telefoni: 011 383 57 27 i 065 616 36 11  e-mail: officenovostan@gmail.comwww.novostan.com


Više o nama

O nama

POŠTOVANI PREDSTAVNICI STAMBENE ZAJEDNICE, DRAGE KOMŠIJE Napokon, posle 30 godina neuređenog održavanja stanovanja, usvajanjem „Zakona о stanovanju i оdržavanju zgrada" (S


Tekuće i investiciono održavanje

Tekuće i investiciono održavanje

Aktivnosti podrazumevaju upravljanje tekućim i investicionim održavanjem: Redovno servisiranje lifta(ako Stambena zajednica isti poseduje) Redovno servisiranje aparata, opreme i uređaja PP za&scar


Tekuće i investiciono održavanje

Hitne intervencije

Profesionalni upravnik  bez odlaganja, a najkasnije u roku 48h, preduzima mere i aktivnosti hitnih intervencija radi zaštite života i zdravlja ljudi i njihove imovine, uređaja, inst


Osiguranje stambene zajednice

Osiguranje stambene zajednice

Na osnovu čl.48. „Zakona о stanovanju i оdržavanju zgrada" (Sl.gl.. RS 104/16), Stambena zajednica se može osigurati od šteta pričinjenih trećim licima:    Zajednič


Osiguranje stambene zajednice

Osiguranje od požara i opasnosti

   „Zakon o zaštiti od požara“(Sl.gl. RS br. 111/09 , 20/15) propisao je obavezu celokupnije i odgovornije brige održavanja vatrogasne opreme (aparati i oprema za ga&sc


Rezervni fond

Rezervni fond

Rezervni Fond se formira na osnovu većinski donešene odluke Stambene zajednice  i ta Odluka ima pravno dejstvo na sve etažne vlasnike i tada svi imaju zakonsku  obavezu da uplaćuju


Energetska sanacija zgrade

Energetski pasoš i energetska sanacija zgrade

Ako je Stambena zajednica motivisana, „NOVOSTAN“ na osnovu najmanje tri ponude  organizuje izvođenje energetskog pregleda  zgrade i izrađivanje energetskog pasoša od str


Ponuda za upravljanje

Ponuda za upravljanje

Molimo Vlasnike, da razmotre ponudu za upravljanje „NOVOSTAN“-a .           Organizator upravljanja „NOVOSTAN“ osnovan je septembra


Kontakt informacije